VIDÉKI ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG MEGÚJÍTÁSA A MÁRIAPÓCSI KÖZÖSSÉGI ÉLET MEGERŐSÍTÉSE ÉRDEKÉBEN

HU07-0049-A2-2013

Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása Program

Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése

Az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása Program (HU07 PA16) Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése (A2) című programterület keretében a volt uradalmi ház épületét érintő komplex közösségi- és kulturális funkcióbővítést célzó infrastruktúrafejlesztés valósul meg. 

A projekt a közösségi szervezés, az értékmegőrzés és ismeretterjesztés hagyományos eszközeivel és haladó szellemű megoldásaival a város kulturális értékeihez való hozzáférhetőséget biztosít a társadalom minden rétege, minden korosztálya számára.


Projektgazda: Máriapócs Város Önkormányzata

Pályázati azonosító: HU07-0049-A2-2013

A projet teljes költsége: 97 169 922 Ft

melyből vissza nem térítendő támogatás: 92 311 427 Ft

Tárgyi örökség

Szellemi örökség

Épített örökség

Projektünk célja

Az ember egyik fontos vágya, hogy közösséghez tartozhasson és e közösség értékeit felmutassa és megőrizze, átadja az utókor számára. A közösségi kultúra megőrzött elemei nemcsak esztétikai funkciót töltenek be az emberek életében, hanem identitásformáló és közösségépítő értékük van.

A fejlesztéssel érintett helyi védelem alatt álló örökségi ingatlan a hajdan volt Gergelyffy uradalmi ház, mely a lakosság szerint elhanyagolt, nem sugározza azt a helyi szellemiséget és vendégszeretet, amit a városlakók szeretnének közvetíteni. Emellett az épület a jelenleg megújuló településközponti szövetben egy leromlott állapotú, használaton kívüli szegregátumot képez: az épület tetőszerkezete, homlokzata és nyílászárói korszerűtlenek, az épület környezete, zöldfelülete sivár. Ráadásul, mivel az uradalmi ház korábban a város Művelődési Házának és Könyvtárának adott otthont, mely funkciók azonban az "Integrált városfejlesztési célok megvalósítása Máriapócson" című pályázat keretében a település központján belül új épületekbe költöznek, így az épület hasznosítatlan maradt.

A városban elérhető szolgáltatások igen sokrétűek és az Önkormányzat erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a település mind élhetőbb legyen, de a települési közösség életében van még néhány fejlesztést igénylő terület. Az egyik a helyi hagyományok és nem tárgyiasult kulturális örökség gyűjtése és megőrzése. Máriapócson a szakrális-egyházi örökség jól őrzött és dokumentált, az örökség őre az Egyház. Ugyanakkor a városban ezen kívül számos megőrzésre méltó emlék és örökség (mondák, faragásminták, helyi receptúrák, táncok, énekek, stb.) is megtalálhatók, melyek rendszerezett gyűjtése, dokumentálása, archiválása és közzé tétele mindeddig nem történt meg.

A másik hiány, hogy a kis lakosságszám ellenére Máriapócson igen aktív civil-közösségi élet zajlik, nemcsak sok civil szervezettel büszkélkedhet a város, de e szervezetek tevékeny szerepet is vállalnak a közösségi életben. A helyi civil szervezet számára azonban jelenleg nincs egy olyan befogadó hely, amely e szervezetek építő tevékenységének bázisaként szolgálhatna a városban.

Így a hasznosítatlanul maradó uradalmi ház épületét azzal a céllal kívánjuk felújítani, hogy e civil közösségi ház funkcióknak helyt adhasson. Legfőbb célunk jelen pályázati projekttel, hogy megfelelő teret biztosítsunk a közösségteremtéssel, az értékek létrehozásával, megóvásával, terjesztésével kapcsolatos közérdek érvényesülésének, egyúttal a városi lakosság életminőségének javulását, fejlődését szolgálva.


Projektünk tartalma

A volt uradalmi ház rekonstrukciója során a célcsoportok igényeivel összhangban két fő beltéri és három kültéri funkció kialakítására törekszünk. Az épület felújítása során az épület eredeti alaprajzi felosztása nem módosul, a felújított belső terek a rekonstrukciót követően azonban új funkciót kapnak. A belső térben közösségi-civil és hagyományőrző-kulturális funkció kialakítására is sor kerül. 

A közösségi-civil funkció kiépítését célzó fejlesztési elem része egy 45 fő befogadó kapacitású 43 m2-es előadóterem, amely civil előadások, workshopok, tréningek, vagy kisebb közösségi események szervezési helyszíneként szolgál, és 2 civil iroda kialakítása. A rekonstrukció keretében kialakított közösségi-civil terek az aktív helyi civil szerveződések kiszolgálására, befogadására jönnek létre. Mivel a Máriapócson működő civil szervezetek mindegyike jelentős részben járul hozzá a helyi tárgyiasult és nem tárgyiasult kulturális-örökségi értékek életben tartásához, továbbadásához (l. népdalkör, táji ételek készítése, citerakör, népi mesterségekről készült kiállítások, történeti vetélkedők szervezése), így a számukra kialakított működési helyszínek kialakításának közvetlen társadalmi hatása a helyi tárgyiasult és nem tárgyiasult kulturális-örökségi értékek gondozásának, fennmaradásának biztosítása. 

A hagyományőrző-kulturális funkció részeként az épületben egy 26 m2-es interaktív kiállítóteret, egy irodát és egy raktárat alakítunk ki. Az interaktív kiállítótérben biztosítjuk az épület eredeti funkció szerinti működésének bemutatását és a projekt keretében végzett tartalomfejlesztés (a városban található, megőrzésre méltó emlék, tárgyiasult és nem tárgyiasult örökség -így mondák, faragásminták, helyi receptúrák, táncok, énekek- rendszerezett gyűjtése, dokumentálása, archiválása) során rendszerezett kulturális örökségi elemek fizikai és digitális bemutatása történik majd. Az iroda, a raktárhelyiség és a bennük elhelyezni tervezett infokommunikációs infrastruktúra a tárgyiasult és nem tárgyiasult települési kulturális örökségi elemek gyűjtéséhez, digitalizálásához és archiválásához kapcsolódó projektfeladatok ellátásának a tervezett helyszíne. 

A projekt során kialakítandó kültéri funkciók közül az egyik és a lakosság által legjobban anticipált funkció a fa tartószerkezetes filagoriával fedett, hagyományos tájjellegű ételek elkészítésére alkalmas historizáló kemence, amelyet helyi hagyományőrző gasztronómiai események és kisebb kültéri közösségi napok szervezése céljából alakítunk ki. 

A projekt keretében megvalósul az uradalmi ház elhanyagolt hátsó kertjének környezetrendezése is parkosítással, amely során őshonos helyi fa- és növényfajták (nemes nyár, tölgy, éger, nyír, kőris, szíl, borzas imola, stb.) rendezett telepítése történik. 

A harmadik kültéri funkció, az örökségi épület összképével harmonizáló környezetbarát fajátszótér kiépítésével pedig egy régóta érezhető hiányfunkciót kívánunk pótolni városunkban. 

A beruházás révén a település múltját felölelő, az itt élők és ide látogatók számra a város történetének széles spektrumával való megismerkedést, abban való elmélyülést lehetővé tevő új látnivaló-együttes jön létre, és mindez olyan épített kulturális örökségen nyugszik, amely méltán tarthat számot a közönség figyelmére.

A projekt során tartalomfejlesztési tevékenységek keretében a város tárgyiasult és nem tárgyiasult szellemi-kulturális értékeinek inventarizációja, digitalizálása és közzététele történik meg, a helyi civilek és a lakosság valamint természetesen szakértők részvételével. 

Az inventarizáció az alábbi szellemi-kulturális tématerületeket öleli fel: 

1. Költészet, szóbeli és írott történetek 

2. Táplálkozás, táji ételek, receptek 

3. Mesterségek, kézmű- és kisipar 

4. Előadóművészetek; zene, hangszerek, tánc 

A helyi civilek és a lakosság bevonása tematikus napok szervezésével történik, az inventarizálást megbízott szakértők végzik. Az inventarizált és digitalizált tartalom bemutatása érdekében a projekt keretében kialakítandó kiállítótérben interaktív táblák kerülnek elhelyezésre, valamint interaktív honlap kialakítása is megvalósul, melyek beszerzése szintén a projekt műszaki tartalmának részét képezi. 

Interaktív digitális inventáriumunk

A projekt keretében végzett tartalomfejlesztés (a városban található, megőrzésre méltó emlék, tárgyiasult és nem tárgyiasult örökség -így mondák, faragásminták, helyi receptúrák, táncok, énekek- rendszerezett gyűjtése, dokumentálása, archiválása) során rendszerezett kulturális örökségi elemek fizikai és digitális bemutatása interaktív weboldalon keresztül is megvalósul.

Az interaktív weboldal tartalomfejlesztése pillanatnyilag folyamatban van, hamarosan közzé tesszük annak elérhetőségét.

Kérjük, látogasson vissza később!

© 2016 Máriapócs Város Önkormányzata. 4326 Máriapócs, Kossuth tér 2. Minden jog fenntartva.
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen!